Ik ben op zoek naar ...

Wij hebben inmiddels van een groot aantal leveranciers de aankondiging van een prijsverhoging per 1 januari 2017 ontvangen. Hier is geen ontkomen aan. Wij bekijken momenteel alle aanpassingen en zullen per 1 februari 2017 een nieuwe prijslijst uitbrengen.  Houd rekening met een prijsstijging van ca. 3%.

Plusieurs fournisseurs augmentent ses tarifs à partir du 1er janvier 2017. Malheureusement on doit faire la même. On va observer tous les changements et le 1er Février, 2017 on va publier une nouvelle liste de prix. Envisager une augmentation d’environ 3%.

We have received a large number of price increases from our suppliers. We are looking at all the changes and will by February 1, 2017 publish a new price list. Consider a price increase of approximately 3%.